Nhân Viên Quản Lý Tồn Kho & Định Vị Hàng Hóa

Mô tả công việc:

Quản lý ngành dọc về việc:

- Cập nhật hệ thống WMS

- Quản Lý tồn kho

1. Hệ thống:

- Thiết lập, điều chỉnh hệ thống khi cần

- Là đầu mối contact về các issue hệ thống, follow up & tracking

2. Quản lý nhân lực:

- Soạn thảo SOP, WI, đảm bảo các SOP

- chịu trách nhiệm đánh giá và hỗ trợ các công tác admin kho

3. Quản lý tồn kho và báo cáo

- Đưa ra kế hoạch cycle count và kiểm tra sự tuân thủ của team kho khi đi đếm thực tế

- Kiểm tra sự chính xác của tồn kho thực tế

- Thực hiện các công tác báo cáo, trích xuất dữ liệu

Làm việc tại: Kho Grove Logistic - đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

Thời gian: xoay ca theo tuần: ca 1: 7h30 - 16h30, ca 2: 13h30 - 21h30

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí kiểm soát và quản lý tồn kho, thủ kho, định vị kho
  • Tốt nghiệp Cao Đăng trở lên
  • Lanh lẹ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
  • Khả năng Excel tốt