Chain Manager

1. Quản lý dịch vụ khách hàng:

- Xác định được phân khúc khách hàng và xu hướng tiêu dùng, từ đó đề xuất danh mục hàng hóa và các giải pháp bán hàng phù hợp cho từng khu vực và từng mô hình.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng dịch vụ được thực hiện đúng, đồng bộ theo tiêu chuẩn.

2. Quản lý kinh doanh:
- Tổ chức triển khai các chính sách và chương trình kinh doanh theo kế hoạch được ban hành; Hỗ trợ để từng Quản lý khu vực đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
- Đánh giá hiệu quả các chính sách, chương trình kinh doanh, danh mục hàng hóa, layout trong vùng để đề xuất giải pháp điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp và hiệu quả.
- Kiểm soát và điều tiết hàng hóa giữa kho – cửa hàng, giữa các cửa hàng, kiosk trong chuỗi để tối ưu cơ hội kinh doanh.
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất phương án cạnh tranh lành mạnh.
3. Quản lý nhân sự:
- Đào tạo cho CBNV dưới quyền và tham gia hoạt động giảng dạy chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Công ty; đảm bảo việc đào tạo theo đúng kế hoạch đã phê duyệt với chất lượng tốt và CBNV hiểu, thực hiện văn hoá, phong cách làm việc của Grove, hoàn thành tốt công việc của mình.
- Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển nghề nghiệp của các CBNV dưới quyền theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tổ chức đánh giá và xếp bậc đầy đủ, chính xác CBNV dưới quyền, đảm bảo phản ánh đúng, đủ những đóng góp và giá trị thực tế đối với hệ thống.
- Truyền lửa và dẫn dắt toàn quân cùng xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hóa cao theo bộ tiêu chí Môi trường làm việc của Grove.
4. Quản lý tài sản:

- Quản lý tài sản, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do đơn vị ban hành, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hỏng hóc do không được quản lý tốt.
- Kiểm soát hình ảnh thương hiệu đảm bảo thể hiện đồng bộ theo bộ nhận diện thương hiệu.
- Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản trong chuỗi.
5. Quản lý tài chính:
- Phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh cho từng cửa hàng - kiosk một cách hợp lý, khả thi. Thường xuyên phân tích, đánh giá xu thế của các chỉ số kinh doanh để đề xuất giải pháp cải thiện.
- Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách trong chuỗi; đảm bảo các đề xuất về ngân sách hợp lý, hiệu quả.
6. Quản lý kế hoạch:

- Thường xuyên nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo tính tối ưu và khả thi.
- Tổ chức lập, triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
- Đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
- Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để xây dựng và triển khai các kế hoạch tối ưu và hiệu quả hơn.
7. Quản trị rủi ro:
- Nhận diện các rủi ro có thể phát sinh trong công việc của mình.

-Phát hiện và xử lý kịp thời mọi rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu thiệt hại.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. 
- Có kiến thức rộng về điều hành kinh doanh.
- Am hiểu thị trường bán lẻ, hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh
- Có năng lực hoạch định chiến lược
- Tư duy logic, xử lý các tình huống tốt.
- Có đạo đức nghề nghiệp. 

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet

Các kỹ năng cần thiết:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng phân công công việc, kiểm tra, giám sát, động viên nhân viên

- Kỹ năng quản trị nhân sự

- Kỹ năng quản lý, điều hành

- Kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính

- Kỹ năng hoạch định