Nhân Viên Kế Hoạch Vận Tải

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng năm cho toàn bộ nguồn lực phương tiện/ nhân sự/ mô hình vận tải phục vụ cho công tác vận tải cho 2 chặng lấy hàng NCC và giao hàng cho khách hàng, đảm bảo kế hoạch khả thi và đáp ứng ngân sách vận tải cho phép, thường xuyên đánh giá hiệu quả kế hoạch vận hành và hiệu quả sử dụng các nguồn lực vận tải.

  1. Định kỳ thu thập dữ liệu dự báo nhập hàng, bán hàng, thống kê các biến động dữ liệu dự báo so với thực tế.

  4. Đề xuất nhu cầu nguồn lực, ngân sách dự kiến cho các mô hình vận tải đa phương thức tối ưu về thời gian giao hàng và chi phí vận tải.

  5. Theo dõi báo cáo kế hoạch nguồn lực vs thực tế sử dụng, đưa ra nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu lãng phí nguồn lực và tối ưu các chỉ tiêu giao hàng.

  6. Lập báo cáo định kỳ đánh giá hiệu quả kế hoạch đạt được cho công tác vận tải.

  7. Đề xuất các phương án kiểm soát nguồn lực trong ngân sách cho phép.

  8. Đề xuất cải tiến sử dụng nguồn lực hiệu quả liên tục.

  9. Các nhiệm vụ khác được phân công

Làm việc tại: Nhà máy Canifa, Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Thời gian làm việc: từ 8h-5h từ thứ 2 đến thứ 7.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
 • Sẵn sàng nghiên cứu và đề xuất những cải tiến mới trong quá trình giao vận.
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo công cụ Excel (VBA) & SQL.
 • Có định hướng công nghệ.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, học hỏi nhanh và thích nghi với các thay đổi liên tục.