Nhân Viên QA - Yêu Cầu Kinh nghiệm Cửa Hàng, Siêu Thị Bán Lẻ

1/ Kiểm soát chất lượng NVL nhập và xuất

 • Thực hiện kiểm tra và ghi nhận đầy đủ thông tin hàng hóa: rau, củ, quả, trái cây, nhập kho theo đúng tiêu

  chuẩn.

 • Đình chỉ ngay quá trình thực hiện khi phát hiện có sự không phù hợp liên quan đến chất lượng NVL xảy ra.

 • Chủ động đề xuất những giải pháp mới để việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.

2/ Kiểm tra hàng hóa tồn kho

 • Lập kế hoạch kiểm tra hàng hóa tồn kho định kỳ

 • Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo hàng hóa tồn kho đạt chất lượng, hạn chế thấp nhất những rủi ro

  có thể xảy ra.

3/ Kiểm tra tình trạng hàng trả về và chất lượng hàng hủy

4/ Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhập, xuất hàng hóa

 • Kịp thời phát hiện những sự cố phát sinh trong quá trình nhận hàng, bảo quản và xuất hàng.

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm các biện pháp xử lý hiệu quả nhất.

 • Báo cáo sự cố nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời

5/ Thường xuyên báo cáo tình hình công việc tới cấp quản lý và hoàn thành các báo cáo kiểm soát chất lượng theo yêu cầu\

6/ Xây dựng, duy trì hệ thống ISO:

- Xây dựng bộ tài liệu, quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm, ISO đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với hệ thống đang áp dụng

Tham mưu xây dựng Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng.

- Triển khai, áp dụng hệ thống ISO 9001 cho các chuỗi cửa hàng.

- Tham gia đánh giá nội bộ, lập báo cáo sau đánh giá, theo dõi cải thiện, các hành động khắc phục phòng ngừa.

- Tổ chức và iếp đoàn đánh giá bên ngoài.(Đoàn đánh giá CN VSATTP, ISO..)

- Kiểm soát, đánh giá tính tuân thủ các quy trình, quy định của các bộ phận.

- Đề xuất các dự án cải tiến.

6/ Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

✓ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Nông nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Bảo quản sau thu hoạch hoặc các chuyên ngành có liên quan

✓ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

✓ Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.

✓ Có kiến thức chuyên sâu về nhập hàng hóa tươi sống như trái cây, rau củ quả

✓ Thái độ làm việc tích cực, trung thực và có trách nhiệm.

✓ Giới tính: Nữ

✓ Độ tuổi: 26-35