Grove cùng các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ 400 tấn vải thiều ở miền Nam

Lô vải thiều đầu tiên 24 tấn được tiêu thụ theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp chế biến trái cây, thực phẩm đã về tới Tây Ninh ngày 15/6.